Gdańsk: niedziela, 22 lipca 2018
AKTUALNOŚCI
Podstrony:

Pismo zarządu Lechii do Akcjonariuszy Mniejszościowych

7 października 2017

Zarząd Lechia Gdańsk SA informuje, że skierował do Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki pismo zawierające propozycję rozwiązania problemu zadłużenia.
Chodzi o pożyczki w łącznej kwocie 13.500.000 zł, które to zostały zaciągnięte przez Spółkę jeszcze przed nabyciem akcji przez aktualnego Akcjonariusza Większościowego.

Zarząd Klubu proponuje, aby pożyczki te zostały skonwertowane na akcje Spółki. Aby było to możliwe potrzeba jest zmiana Statutu Spółki. Do jej uchwalenia, w tym do podwyższenia kapitału zakładowego potrzebna jest jednak także zgoda Akcjonariuszy Mniejszościowych.
Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została już złożona przez Zarząd podobna propozycja, jednakże nie została ona zaakceptowana, pomimo zgody Akcjonariusza Większościowego.

Zarząd Klubu chciałby do tej sprawy powrócić podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu pracy przez biegłego rewidenta nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki.
Podczas obrad zostanie przedstawiona propozycja podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 13.500.000 złotych. Dodatkowo, zostaną zaproponowane zmiany w Statucie, których celem będzie utrzymanie dotychczasowych uprawnień statutowych Akcjonariuszy Mniejszościowych.
Zarząd Spółki podkreśla, że, aby jakakolwiek zmiana Statutu (w tym przede wszystkim redukcja zadłużenia Klubu) doszła do skutku, niezbędny jest udział w Walnym Akcjonariuszy Mniejszościowych, a także głosowanie przez nich za podjęciem tych uchwał. Jedynie przy wspólnej dobrej woli i współpracy większości Akcjonariuszy możemy doprowadzić do tego, aby stare zobowiązania stały się majątkiem Spółki i zamiast utrudniać jej funkcjonowanie, stały się jej atutem. Akcjonariusz Większościowy jest zdecydowanym zwolennikiem podjęcia takich działań.

Na marginesie Zarząd wskazuje, że Akcjonariusz Większościowy Lechia Investment Sp. z o.o. dokonała zmiany firmy na Lechia Rights Management Sp. z o.o., która to zmiana została zgłoszona do właściwego sądu i zacznie obowiązywać z dniem jej zarejestrowania.
(raz / lechia.pl) 7 października 2017, 12:07
Weź udział w nowej, ekscytującej rywalizacji i powalcz o miano najlepszego Betona. Typuj na okrągło i wygrywaj nagrody!

Liga BetONów
Główny punkt programu nowej lechia.gda.pl: inernetowy tygodnik. Co wtorek artykuły na temat Lechii, publicystyka, informacje, galerie zdjęć i inne. Zapraszamy.

Ostatni numer
Wyraź swoją opinię na dany temat, podziel się uwagami z innymi kibicami Lechii. Nawet bez logowania możesz czytać forum bez ograniczeń.

Forum dyskusyjne
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.153